سوینا با هدف توضیحدار کردن فیلم های سینمایی مشهور و در حال اکران تاسیس شده است. همچنین این گروه قصد دارد در حوزه های موسیقی و نمایش خوانی بستری مناسب را برای همکاری میان افراد نابینا و هنرمندان فراهم نماید.